رد کردن پیوندها

شارژ کردن باتری سرب – اسید : شارژ قطره ای

باتری های سرب – اسیدی به طور معمول دشارژ خود به خودی در حدود 5/0 الی 1 درصد در روز دارند که مقدار دقیق آن به دما بستگی دارد. بنابراین، در صورت عدم مراقبت از باتری، پس از مدتی بدون استفاده می شوند. بعلاوه، از آنجایی که تخریب باتری در حالت دشارژ بیشتر می باشد، نگه داشتن باتری در حالت کاملاً شارژ شده سبب افزایش عمر مفید باتری می گردد.

شارژ قطره ای یک نوع از شارژ باتری است که در آن، فرایند شارژ مداوم جهت جبران دشارژ خود به خودی باتری اعمال می گردد. باید به این موضوع توجه نمود که شارژ بیش از حد باتری سبب تخریب الکترولیت می گردد، بنابراین ضروری است که از جریانی متناسب با اندازه باتری جهت شارژ آن استفاده نمود.

در مورد یو پی اس ها (منبع تغذیه بدون وقفه) که از شارژ قطره ای استفاده می کنند، در صورت وجود منبع تغذیه اصلی، باتری از بار جدا می شود تا باتری فقط هنگام فعال شدن سیستم در هنگام قطع برق، برق را تأمین کند. این طراحی منجر به از دست دادن لحظه ای قدرت هنگام روشن شدن باتری می شود، اما مزایای چون عدم استرس به باتری در هنگام کار عادی و کاهش تلفات در یکسو کننده ها و اینورترها را داراست.

پیام بگذارید

  1. buy dapoxetine with cialis
    پیوند ثابت
This website uses cookies to improve your web experience.