رد کردن پیوندها

نقش افزودنی کربنی در بهبود عملکرد باتری سرب – اسید

طراحی افزودنی های جدید کربن به نام Porocarb برای باتری های سرب-اسید در تاریخ 13 سپتامبر 2017 توسط شرکت Heraeus Battery Technology راه اندازی شد که می تواند میزان شارژ باتری را تا 20 درصد و چرخه پذیری آن ها را تا 100 درصد افزایش دهد. این شرکت همچنین ادعا دارد که این افزودنی پتانسیل استفاده در تمام برنامه های کاربردی صنعتی را داراست.

Porocarb یک بستر از مواد ماکرو متخلخل کربنی است. ذرات منفرد Porocarb شامل یک شبکه کاملاً مشخص از منافذ ماکرو بهم پیوسته است که می تواند با مایعات، گازها یا مواد جامد پر شود. منافذ به عنوان بستری برای واکنش های الکتروشیمیایی عمل می کنند. Porocarb می تواند با الکترود ترکیب شده و طراحی خاصی را برای نسل بعدی باتری ها فرآهم آورد.

این شرکت ادعا می کند که Porocarb یک خانواده از پودرهای کربنی متخلخل سنتز شده است که به طور خاص برای کاربردهای الکتروشیمیایی طراحی شده و می تواند هدایت الکتریکی و یونی را افزایش دهد که تا حد زیادی محدودیت های عملکردی باتری های سرب-اسید را برطرف می نماید.

پیام بگذارید

This website uses cookies to improve your web experience.