رد کردن پیوندها

مشکلات بازیافت باتری سرب – اسید در چین

سرب به عنوان یکی از مهمترین آلاینده های فلزات سنگین در چین طبقه بندی می شود. مسائل مربوط به محیط زیست به ویژه در طول مدیریت باتری سرب – اسید مصرف شده در حال حاضر باعث آگاهی و نگرانی قابل توجه مردم شده است. در این قسمت به شرح نتایج حاصل از مطالعات انجام شده در سال 2017 در مورد بازیافت باتری سرب-اسید در چین می پردازیم.

این تحقیق یک بررسی اجمالی و تجزیه و تحلیل پایدار در مورد وضعیت بازیافت و فن آوری های باتری های اسید-سرب مصرف شده در چین ارائه می دهد.. نتیجه گیری اصلی این مطالعه به شرح زیر است:

  • 30 الی 40 درصد باتری سرب-اسید مصرف شده از طریق شرکت های فاقد گواهی بازیافت می شود. این وضعیت همراه با جمع آوری ناکارآمد باتری های سرب-اسید مصرف شده، در حال حاضر باعث مشکلات جدی زیست محیطی شده است.
  • حدود 21 شرکت پردازش سرب ثانویه دارای گواهی هستند که عمدتاً در شرق و جنوب چین فعالیت دارند، در حالی که شرکت های تولید کننده باتری سرب-اسید با تعداد حدود 450 شرکت در حال گسترش بیشتر و همچنین عمدتاً در منطقه شرق و جنوب هستند. در همین حال، تعدادی از شرکت های بازیافت ثبت نشده در چین فعالیت دارند که برای اجرای صحیح مسئله بازیافت، چین را با مشکل روبرو کرده است.
  • فناوری استخراج فلزات در حال حرارت هنوز هم روش اصلی برای بازیافت باتری سرب-اسید مصرف شده است که در حال حاضر در شرکت های بازیافت در چین استفاده می شود. اگرچه طیف وسیعی از فناوری های مبتنی بر هیدرومتالورژی توسعه یافته است، اما آنها هنوز به مرحله بهره وری نرسیده اند. با این حال به منظور بهبود امکان اجرای صنعتی فرآیندهای هیدرومتالورژی، نه تنها نیاز به بهبود بیشتر میزان بازیافت سرب است، بلکه تصفیه فاضلاب یا گردش آب و پتانسیل پردازش مقدار زیاد باتری سرب-اسید مصرف شده در نظر گرفته خواهد شد.
  • در طرح فعلی بازیافت سرب، مقدار گردش پذیری نشان دهنده نسبت سرب باقی مانده در چرخه عمر باتری سرب-اسید است که وضعیت فعلی در چین برای صنعت باتری سرب-اسید، در حدود 66 درصد از مقدار سرب اولیه است. مطابق با الزامات وزارت صنعت و فناوری اطلاعات در چین، ساخت زیرساخت های مناسب و بازرسی از شرکت های بازیافت باید به خوبی بهبود یابد.

پیام بگذارید

This website uses cookies to improve your web experience.