رد کردن پیوندها

بازیافت سرب از باتری سرب – اسید برای تشکیل مواد کامپوزیتی به عنوان آند برای کاربرد در سلول سوختی اکسید جامد دمای پایین

در پژوهشی که در سال 2020 بر روی بازیافت سرب و کاربرد آن در تولید انرژی صورت گرفت، آمده است که : بازیافت مواد زائد سرب می توانند منبع جذابی برای تولید انرژی در نظر گرفته شوند. استفاده و بازیافت باتری های ضایعاتی بسیار بهتر از ریختن آن ها در محل های دفن زباله است. برخی از مزایای بازیافت شامل کاهش بار آلودگی و صرفه جویی در منابع طبیعی است. در این مطالعه، از باتری های سرب-اسید ضایعاتی برای تولید مواد کامپوزیتی بر پایه سرب به عنوان ماده آندی مقرون به صرفه برای کاربرد در سلول سوختی اکسید جامد با درجه حرارت پایین استفاده شده است. براساس آزمایشات انجام شده، مشخص گردید که مواد آماده شده فعالیت کاتالیزوری خوبی دارند و خاصیت انتقال یون های اکسیژن و الکترون را نیز به خوبی دارا می باشند. ماده کامپوزیت بهینه مقدار ولتاژ مدار باز 1.6 و چگالی توان 755 میلی وات بر سانتی متر مربع را در جو هیدروژن در مقایسه با سایر کامپوزیت ها در 600 درجه سانتیگراد نشان داده است که ثابت می کند که این کامپوزیت می تواند به عنوان ماده آندی امیدوار کننده برای کاربردهای سلول سوختی در نظر گرفته شود. این مطالعه در مجله معتبر MaterialsToday Energy به چاپ رسیده است.

پیام بگذارید

This website uses cookies to improve your web experience.