رد کردن پیوندها

شرکت مھندسی اشتاد انرژی فناور در زمینه تأمین انواع باتری ھای صنعتی با کاربردھایی نظیر UPS، لیفتراک بررقی، سیستم ھای نیروگاھی، سیستم ھای مخابراتی و سایر تجھیزات و سیستم ھایی که به باتری ھای سرب-اسید صنعتی و نیکل کادمیوم نیاز دارند، فعالیت دارد . طراحی، ساخت و تأمین پک باتری ھای لیتیمی، ساخت شارژر و دشارژرھای صنعتی و مھندسی فروش تجھیزات تست و کنترل باتری ھا از دیگر حوزه ھای فعالیت تخصصی شرکت مھندسی اشتاد انرژی است . لازم به توضیح است که آشنایی و شناخت تیم فنی، فروش و بازاریابی شرکت بر نیازھای اصلی کاربران باتری ھای صنعتی، منطبق بر روش ھای نوین مھندسی فروش و طراحی و توسعه نرم افزارھای تخصصی سایزینگ باتری بوده و با ارتقای توانمندی ھای شرکت، یاریگر مشتریان ما در اجرای پروژه ھا و طرح ھای آنان است.

فعالیتھای اصلی شرکت اشتاد انرژی فناور عبارتند از:

 • تأمین و تحویل باتریھای صنعتی سرب-اسید، لیتیوم و نیکل کادمیوم در کوتاهترین زمان و با مناسبترین قیمت
 • نصب و راه اندازی انواع باتریھای سرب-اسید سیلد ۱۲ و ۲ ولتی، سرب-اسید ساکن تیوبلار اسید شناور، سولار TMF، باتري ھاي سرب-اسید کششی و نیکل کادمیوم با بھره گیری از تیم فنی متخصص و با تجربه
 • تأمین و ساخت انواع شارژر و دشارژرھای صنعتی و باتری تسترھای آزمایشگاھی متناسب با نیاز عملیاتی کاربران
 • تأمین قطعات و ادوات یدکی مربوط به باتریھای سرب-اسید صنعتی و نیکل کادمیوم
 • مشاور و پیمانکار پروژه ھای تحقیق و توسعه در زمینه طراحی ساختار و مواد فعال انواع باتری ھای سرب اسید، نیکل کادمیوم و لیتیوم
 • بازرگانی و واردات ادوات، تجھیزات و مواد صنعتی و آزمایشگاھی موردنیاز در صنعت انرژی و سایر صنایع بھره بردار
 • شارژ درمانی باتری های سرب اسید و نیکل کادمیوم
 • ارائه مشاوره و آموزش ھای لازم به منظور بھره برداری بھینه از باتریھای صنعتی
 • طراحي و راه اندازی باتری خانه ھای مخصوص نیروگاه ھای خورشیدی
 • طراحی و ساخت نرم افزارھای سایزینگ باتری با ھدف تسھیل نیاز کاربران در حوزه طراحی باتری‌خانه
 • برگزاری دوره ھای آموزشی تخصصی در زمینه تعمیر و نگهداری باتریھای صنعتی و سیستم های پاور
 • طراحی و ساخت ماژول باتری ھای لیتیمی و نیکل متال ھیدرید متناسب با نیاز کاربران

شرکت مھندسی اشتاد انرژی در حال حاضر به عنوان نماینده و پیمانکار رسمی صبا باتری، در حوزه‌ی مھندسی فروش و ارائه خدمات پس از فروش باتری ھای سرب-اسید سیلد ۱۲ و ۲ ولتی (مخابرات و UPS)، سرب-اسید ساکن تیوبلار اسید شناور (پست ھای فوق توزیع، نیروگاه و سولار) و سرب-اسید کششی (لیفتراک، لوکوموتیو و مونوبلوک) فعالیت دارد. ھمچنین این شرکت امکان تأمین، واردات و ارائه خدمات پس از فروش انواع باتری ھای صنعتی غیرداخلی را نیز دارد.

تامین تجهیزات

از توانمندی ھای بازرگانی شرکت اشتاد انرژی فناور می توان به نمایندگی فروش شرکت NEWARE (تولید کننده معتبر تجھیزات تست باتری) در ایران اشاره کرد که امکان آن را دارد تا تمام محصولات این شرکت را با ارائه قیمت رقابتی برای مشتریان خود تأمین نموده و در تمامی مراحل خرید، نصب، راه اندازی و ھمچنین خدمات پس از فروش با مشاوره ھای تخصصی ھمراه آ نان باشد. علاوه بر آن، این شرکت به ھمراه شرکای تجاری بین المللی خود، امکان تامین و توزیع بسیاری از ادوات و تجھیزات اتوماسیون و کنترلی تولید شده توسط برندھای معتبر دنیا را برای صنایع ذخیره ساز انرژی و سایر صنایع بھره بردار مرتبط نیز فراھم آورده است.

پیام بگذارید

This website uses cookies to improve your web experience.