رد کردن پیوندها

پروژه‌ها

 • واردات و تأمین، نصب و راه اندازی تجھیزات برق اضطراری، ادوات آزمایشگاھی و دستگاه ھای تست باتری و کنترل یونیت آزمایشگاه باتری دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف
 • واردات و تأمین، نصب و راه اندازی تجھیزات برق اضطراری و دستگاه ھای تست باتری و کنترل یونیت آزمایشگاه باتری دانشکده مھندسی مکانیک دانشگاه خواجه نصیر
 • واردات و تأمین، نصب و راه اندازی باتری ھای سیستم برق اضطراری و دستگاه ھای تست باتری و کنترل یونیت شتاب دھنده باتری سازمان پژوھشھای علمی و صنعتی
 •  نصب و راه اندازی باتری ھای دو ولتی OPzS پست فوق توزیع ۴۰۰ کیلوولت معدن مس سونگون استان آذربایجان شرقی (پروژه شرکت اسسکو)
 • تأمین، نصب و راهندازی باتری کششی لیفتراکھای گروه صنایع غذایی پاکبان
 • تأمین، نصب و راه اندازی باتری کششی و تجھیز شارژر باتری لیفتراک شرکت پژوھش و فناوری پتروشیمی اراک
 •  نصب و راه اندازی باتری ھای دو ولتی OPzS پست ماژولار ١٣٢/۲۰ کیلوولت خط انتقال گوره-جاسک (پروژه شرکت ترانس پست پارس)
 • تأمین، نصب و راه اندازی باتری ھای کششی شرکت ایران ترانسفو
 •  تامین باتری ھای دو ولتی OPzS شرکت بھره برداری و تعمیراتی مپنا نیروگاه پره سر
 •  جایگزینی باتری ھای، OGi->OPzS طراحی و ساخت استراکچر، نصب، تست و راه اندازی باتری ھای باتری خانه پست برق نیروگاه رودشور گروه ماھتاب
 • تامین باتری ھای دو ولتی OPzS پست ٢٣٠ کیلو ولت شھید چمران شرکت برق منطقه ای غرب
 • تامین باتری ھای دو ولتی OPzS شرکت برق منطقه ای سمنان
 • تامین، نصب، تست و راه اندازی باتری ھای دو ولتی OPzS پست ٢٣٠ کیلو ولت کارخانه فروسیلیس ایران
 • تامین، نصب و راه اندازی باتری ھای دو ولتی OPzS پروژه جلال آباد شرکت فولمن
 • تأمین، نصب و راهاندازی باتری کششی لیفتراکھای شرکت پالایش گاز بیدبلند
 • تأمین، نصب و راهاندازی باتری کششی و سیلد ۱۲ ولتی بانک مرکزی
 • تأمین، نصب و راهاندازی باتری ھای سیلد ۱۲ ولتی مدیریت شعب بانک سپه استان تھران
 • تأمین، نصب و راهاندازی باتریھای دو ولتی سیلد دیسپاچینگ برق کرمان (پروژه شرکت الماتکو)
 • تأمین، نصب و راه اندازی باتریھای دو ولتی OPzS واحد دو بخار شرکت مدیریت تولید برق لوشان
 • تأمین، نصب و راه اندازی باتریھای دو ولتی OPzS مجتمع گاز پارس جنوبی
 • تأمین، نصب و راه اندازی باتری ھای دو ولتی OPzS شرکت بزرگمھر پوشش خاوران
 • تأمین، نصب و راه اندازی باتری ھای ۶ ولتی مونوبلوک شرکت مبتکران توسعه تجارت قرن
 • تأمین، نصب و راه اندازی باتری ھای OPzS ایستگاه ھای پمپاژ آب طرح انتقال آب از چاه نیمه به زاھدان (پروژه شرکت بھبود گذر پارس زره)
 • تأمین باتری‌ھای دو ولتی OPzS پست فشار متوسط لیسار شرکت برق منطقه ای گیلان
 • طراحی و ساخت پک باتری نیکل متال ھیدرید سیستم جی پی اس شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران
 •  تأمین، نصب و راه اندازی باتری ھای دو ولتی سیلد شرکت ارتباطات زیرساخت مربوط به ایستگاه SC2 اصفھان مستقر در مرکز نگھداری خوانسار
 • تأمین، نصب و راه اندازی باتری ھای ١٢ ولتی و UPS 10KVA خط پالایش شیر شرکت سولیکو کاله تھران
 • تأمین، نصب و راه اندازی باتری ھای سیلد ۱۲ ولتی شرکت گاز استان اصفھان
 •  واردات و تامین قطعات دستگاه ھای BET و DSC-TG، XRD برای آزمایشگاه ھای کنترل کیفیت صبا باتری
 • واردات و تأمین، نصب و راه اندازی تجھیزات تست باتری و کنترل یونیت آزمایشگاه باتری شرکت مھندسی صنایع برق آذر کلید
 • تامین، نصب و راه اندازی باتری ھای دو ولتی OPzS پست برق شرکت سیمان فراز فیروزکوه
 • تامین، نصب و راه اندازی باتری ھای دو ولتی OPzS پست برق شرکت سیمان تربت زاوه
 • تامین باتری ھای ٨ ولتی لوکوموتیو شرکت مپنا لوکوموتیو
 • تامین، نصب و راه اندازی باتری ھای دو ولتی سیلد مجتمع فولاد خراسان
 • تامین، نصب و راه اندازی باتری ھای کششی PzB و PzS به منظور تولید لیفتراك برقی شرکت کارا ماشین آرنا
 • واردات و تامین دستگاه پوشش دھنده الکترود باتری برند MTI برای شتاب دھنده باتری سازمان پژوھش ھای علمی و صنعتی ایران
 • واردات و تامین پلی آمید ١١ مورد استفاده در جلد بدنه باتری ھای نیکل کادمیوم برای شرکت صبا باتری

مشتری‌ها

This website uses cookies to improve your web experience.