رد کردن پیوندها

  معرفی     سرویس های اشتاد

شرکت مهندسی اشتاد انرژی فناور

نماینده رسمی فروش و خدمات پس از فروش صبا باتری

تامین کننده و ارائه دھنده خدمات مھندسی
باتری ھای سرب اسید صنعتی (سیلد، ساکن، کششی) و نیکل کادمیوم

  معرفی     شرکت اشتاد انرژی

شرکت مھندسی اشتاد انرژی یک شرکت فعال در حوزه تأمین باتریھای صنعتی و تجھیزات تست و ارزیابی عملکردی آنھا است که ابتدا در سال ۱۳۹۶ تحت نام گروه انرژی بازار فعالیت خود را در زمینه ھایی نظیر تھیه دیتاشیت فنی تجھیزات برای مھندسی معکوس باتریھای صنعتی، تھیه اسناد فنی و اقتصادی جایگزین کردن باتریھای صنعتی فرسوده در صنایع نفت و گاز، تھیه مشخصات فنی باتری ھای صنعتی مطابق با طراحی و شرایط کاری استاندارد و تھیه اسناد مناقصه خرید باتری ھای صنعتی آغاز کرد و سپس در سال ۱۳۹۸ رسما به ثبت رسید. شرکت مھندسی اشتاد انرژی در حال حاضر به عنوان نماینده رسمی فروش و خدمات پس از فروش محصولات شرکت صبا باتری، واحد فناور پارک علم و فناوری استان گیلان و مشاور دفتر سیستم ھای انرژی الکتروشیمیایی دانشگاه صنعتی شریف در زمینه ذخیره سازھای انرژی، مشغول به فعالیت است.

درخواست یکپارچه سازی API

سیستم ثبت نام ساده

تماس بگیرید

تماس با ما 2222 2222 021

کارشناسان جهانی

Liquid به عنوان یک شریک شرکت ها ، بیش از 9000 شریک در هر اندازه و تمام پتانسیل جلسه دارد.

دارایی، مالیه، سرمایه گذاری
بانکی
و بیمه
ارسال پیام
تجزیه و تحلیل
ادغام داده های بزرگ
برای استارتاپ ها
ارسال پیام
مشاوره
تجزیه و تحلیل
گزارش های تجاری
ارسال پیام

شرکای معتمد

آخرین ارسال ها

Liquid به عنوان یک شریک شرکت ها ، بیش از 9000 شریک در هر اندازه و تمام پتانسیل جلسه دارد.

با ما تماس بگیرید

به دنبال همکاری هستید؟

ما در اینجا هستیم تا به سالات شما پاسخ دهیم. در صورت تمایل از طریق فرم تماس با ما تماس بگیرید.

تهران، خیابان شریعتی

2222 2222 021

    This website uses cookies to improve your web experience.