کنوانسیون بازل

در سال 1989 معاهده‌ای در زمینه کنترل حمل و نقل برون‌مرزی پسماندهای زیانبار در شهر بازل سوئیس به امضای 35 کشور شرکت‌کننده رسید که کنوانسیون…

اطلاعات بیشتر