معرفی باتری سرب اسید

نویسنده : eshtad موضوع : کتابخانه و مقالات بدون دیدگاه

باتریهای سرب – اسید بیش از 140 سال است که در خودروها، کشتیها، سیستمهای مخابراتی، منابع تغدیه بدون وقفه (UPS) مورد استفاده قرار میگیرند. این دسته از باتریها به عنوان یک سیستم بسیار پایدار برای تولید نیرو در سیستمهای مخابراتی و UPS که به عنوان باتریهای ساکن شناخته میشوند، به شمار میروند.

اگرچه باتریهای سرب – اسید چگالی انرژی پایینی نسبت به باتریهایی نظیر لیتیم – یون دارند، اما درارا بودن مزایایی نظیر عمر مفید طولانی، قیمت مناسب، قابلیت جریان دهی بالا، در دسترس بودن مواد اولیه و امکان بازیافت، آنها را به عنوان یک سیستم دخیره الکتروشیمیایی پایدار معرفی میکند.

باتری سرب-اسید به عنوان باتری با قابلیت شارژ مجدد اولین بار توسط فیزیکدان فرانسوی به نام گلاستون پلانته معرفی گردید. باتری سرب-اسید از چهار بخش کلی تشکیل شده است که در زیر به شرح آن میپردازیم.

1- صفحات مثبت (الکترود کاتدی): ماده اصلی تشکیل دهنده این صفحات اکسید سرب (PbO2) میباشد که در حین دشارژ باتری، الکترونها جذب این صفحات میگردند.

2- صفحات منفی (الکترود آندی): ماده اصلی تشکیل دهنده این صفحات سرب (Pb) میباشد و در حین دشارژ باتری، الکترونها از این صفحات خارج میگردند.

3- الکترولیت: الکترولیت بستری برای عبور یون بین الکترودهای آندی و کاندی فراهم میآورد. نوع الکترولیت در باتریهای سرب-اسیدی، اسید سولفوریک (H2SO4) با غلظت در حدود 25 تا 40 درصد میباشد که بین دو صفحه الکترودی را پر میکند.

4- جداکننده: این بخش، جداسازی صفحات مثبت و منفی را به کمک ایجاد فاصله فیزیکی بین الکترودها برقرار میکند. جداکنندهها انواع مختلفی دارند و از جمله بهترین نوع جدا کننده، AGM میباشد که نقش بسزایی در برگشت -پذیری مجدد اکسیژن آزاد شده در واکنش به محیط شیمیایی باتریها دارد.