مفهوم باتری استارتر

نویسنده : eshtad موضوع : کتابخانه و مقالات بدون دیدگاه

 

طراحی باتری استارتر سرب – اسید به گونه ای است که قابلیت راه اندازی یک موتور را در کسری از ثانیه با تامین توان الکتریکی زیاد داشته باشد و این قابلیت را برای یک تا چند ثانیه حفظ کند.

باتری استارتر مقدار جریان زیادی را برای کاربر فراهم می کند اما امکان شارژ و دشارژ آن به صورت عمیق وجود ندارد.

یک پارامتر بسیار مهم اندازه گیری در این نوع باتری CCA (Cold Cranking Amps) است که در واقع نشان دهنده قابلیت این باتری در تامین یک جریان به خصوص در دمای سرد است.

استاندارد J537 انجمن جهانی مهندسی سیستم های خودران (SAE) بیان می کند که یک باتری استارتر با CCA مشخص باید بتواند برای مدت 30 ثانیه جریان مشخص شده در پارامتر CCA را در دمای صفر درجه سانتی گراد تامین نماید به طوری که ولتاژ کلی آن به زیر 2/7 ولت نزول نکند. باتری های استارتر مقاومت درونی بسیار کمی دارند.

تعداد صفحات الکترودی آن نسبت به باتری های با قابلیت شارژ و دشارژ عمیق بیشتر ولی ضخامت صحفات الکترودی آن کمتر است. این طراحی باعث افزایش سطح فعال الکترودها می شود.  ضخامت صفحات الکترودی در این باتری ها پارامتر چندان مهمی نیست زیرا زمان تخلیه باتری بسیار کوتاه است و باتری در حین رانندگی مجدداً شارژ می گردد.

در باتری استارتر، توان الکتریکی پارامتر کلیدی تری نسبت به ظرفیت باتری است.

باتری استارتر از تعداد زیادی صفحات الکترودی با ضخامت کم که به صورت موازی به یکدیگر متصل شده اند، تشکیل شده است.