مفهوم باتری دیپ سایکل

نویسنده : eshtad موضوع : کتابخانه و مقالات بدون دیدگاه

باتری های دیپ سایکل دسته ای از باتری های سرب اسید هستند که کاربرد عمده آن ها تامین توان الکتریکی پیوسته برای ماشین آلات و تجهیزات الکتریکی نظیر لیفتراک و ویلچر برقی است. ویژگی عمده این نوع باتری ظرفیت زیاد و تعداد سیکل شارژ و دشارژ بالا است. از همین رو ضخامت صفحات الکترودی سرب در این باتری ها نسبت به باتری های استارتر زیادتر است.
اگرچه این باتری ها به گونه ای طراحی شده اند که تا % 100 تخلیه شوند، با این حال تخلیه عمیق به طور مستقیم بر روی تعداد چرخه های شارژ و دشارژ تاثیر دارد و از تعداد آن ها می کاهد.اگر به جای باتری دیپ سایکل که گران تر است از باتری استارتر استفاده شود، از عمر باتری استارتر کاسته می شود زیرا در هر چرخه شارژ و دشارژ عمیق، صفحات اسفنجی شکل نازک الکترودی در الکترولیت حل می شوند.
جریان شارژ باتری های دیپ سایکل باید کمتر از جریان دشارژ این باتری ها باشد و در نتیجه زمان بیشتری باید باتری به شارژر متصل باشد. تفاوت عمده این باتری ها با باتری های استارتر نیز در همین نکته نهفته است. باتری های استارتر زیر % 10  در هنگام راه اندازی موتور تخلیه می شوند و بلافاصله نیز توسط آلترناتور خودرو در حین حرکت شارژ می گردند.

عمق دشارژ

باتری استارتر

باتری دیپ سایکل

% 100

12 تا 15 سیکل

 150 تا 200 سیکل

% 50

100 تا 120 سیکل

400 تا 500 سیکل

% 30

130 تا 150 سیکل

بیشتر از 1000 سیکل