عمق تخلیه (دشارژ) و ظرفیت باتری سرب – اسید

نویسنده : eshtad موضوع : کتابخانه و مقالات بدون دیدگاه

عمق تخلیه (دشارژ) و ظرفیت باتری سرب – اسید

برای اکثر سیستم­ های الکتروشیمیایی تجدیدپذیر، ویژگی­ ها و شرایطی وجود دارد که عملکرد واقعی سیستم مورد نظر به آن ­ها وابسته است. در این بخش به موضوع عمق تخلیه و ظرفیت باتری سرب-اسید که از خصوصیات اصلی این نوع باتری به شمار می­ رود، می پردازیم.

عمق تخلیه به همراه ظرفیت به عنوان دو پارامتر اساسی در طراحی باتری به شمار می ­روند؛ زیرا از حاصلضرب این دو پارامتر (ظرفیت و عمق تخلیه) می ­توان انرژی قابل استخراج از باتری را محاسبه نمود. یک باتری دیپ-سایکل [1] دارای عمق تخلیه بالای 50 درصد می ­باشد که ممکن است در مواردی به 80 درصد نیز برسد. بنابراین  اگر یک باتری با دیپ-سایکل کمتر بخواهد به انرژی قابل استخراج یک باتری با دیپ-سایکل بیشتر دست یابد، باید ظرفیت بیشتری تولید نماید.

ظرفیت باتری سرب-اسید به شدت تحت تاثیر سرعت دشارژ و میزان دما می ­باشد. ظرفیت باتری در دمای زیر 20 درجه سانتی گراد به ازای هر درجه، 1 درصد افت می ­نماید. همچنین، دما بسیار بالا نیز سبب تسریع در دشارژ خود به خودی و مصرف الکترولیت می گردد. نمودار زیر تاثیر دما و سرعت دشارژ را بر روی ظرفیت باتری نشان می­ دهد.

[1] Deep cycle