طول عمر باتری سرب – اسید

نویسنده : eshtad موضوع : کتابخانه و مقالات بدون دیدگاه

با گذشت زمان، ظرفیت باتری سرب – اسید به دلیل پدیده سولفاته شدن و ریزش مواد فعال باتری کاهش می ­یابد. عمر مفید باتری سرب-اسید عمدتاً وابسته به پارامترهای زیر می­باشد :

  • شرایط شارژ و دشارژ
  • عمق دشارژ (Depth of discharge)
  • باقی ماندن باتری به مدت طولانی در حالت دشارژ
  • دمای متوسط باتری

نمودار زیر وابستگی طول عمر مفید باتری سرب-اسید را بر اساس عمق دشارژ باتری نشان می­ دهد :

 

 

علاوه بر عمق دشارژ باتری، نوع شارژ کردن باتری نیز تاثیر بسزایی بر عملکرد و در نتیجه عمر آن دارد. شارژ بیش از حد یا شارژ کم باتری منجر به از دست رفتن مواد فعال باتری می ­گردد که عمر باتری را تا حد زیادی کاهش می­دهد.

 

دما عامل موثر دیگری بر روی عمر باتری است. دمای عملیاتی خیلی بالا و خیلی پایین به ترتیب سبب سرعت تخلیه بیشتر و کاهش ظرفیت باتری می­ گردند.