انواع باتری سرب – اسید : باتری سرب – اسید از نوع Vented

نویسنده : eshtad موضوع : کتابخانه و مقالات بدون دیدگاه

این دسته از باتری ها به عنوان باتری مایع و یا flooded نیز شناخته می شوند. باتری های vented دارای یک روزنه هوا می باشند که سبب می گردد که گاز اکسیژن و هیدروژن حاصل از الکترولیز آب در هنگام شارژ، از این روزنه خارج گردند. این باتری همان ساختار اولیه طراحی شده باتری سرب- اسید را دارد و در اکثر باتری های سرب – اسیدی خودرو به کار می رود.

لازم به ذکر است که آب الکترولیتی از دست رفته در این باتری باید دوباره با افزودن آب عاری از ناخالصی جایگزین گردد.باتری های vented را می توان بر اساس ساختار صفحه مثبت آن ها به دو نوع روکش دار (clad) و یا خمیری (paste) طبقه بندی نمود.

در نوع روکش دار، مواد فعال درون یک لوله الیاف شیشه ای قرار می گیرد که در این صورت احتمال ضربه دیدن آن کاهش می یابد و عمر آن زیاد می گردد. در نوع خمیری، الکترود با استفاده از ماده فعال به شکل خمیر بر روی یک شبکه آلیاژ سرب ایجاد می شود تا سطح واکنش را افزایش دهد. باید به این نکته توجه نمود که در هر دو نوع روکش دار و خمیری، الکترود منفی از طراحی خمیری بهره می برد.